Estanislau Figueres, 17
43002 TARRAGONA
Tel. 977 224 513
www.graduats-socials-tarragona.org
colegio@graduados-sociales-tarragona.com


Horari de secretaria
Dilluns: de 8:00 h a 15:00 h y de 16:30 h a 19:30 h
De dimarts a divendres: de 8:00 h a 15:00 h 
Back to Top