DIJOUS, 16 DE MARÇ
9.00 h
Lliurament de documentació
9.30 h > 10.00 h
Inauguració
10.00 h > 11.00 h
“Els acomiadaments atípics, de facto, i en Incapacitat Temporal: la Indemnització rescabaladora i adequada”.

Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol. Magistrada del Tribunal Suprem, Presidenta Sala Quarta.
11.30 h > 12.30 h
“Cessió il·legal i contractes: una frontera difusa. Anàlisi de la jurisprudència recent”
Dr. Ignasi Beltrán de Heredia Ruíz. Professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
12.45 h > 13.45 h
“El futur pròxim de la Jurisdicció Social”. 
Excm. Sr. Fernando Salinas MolinaMagistrat emèrit de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Dinar

16.15 h > 17.15 h
"La protecció de dades personals dels treballadors a partir de la recent jurisprudència constitucional".
Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
17.15 h > 18.15 h
“Les darreres modificacions i reformes sobre les pensions de Seguretat Social”. 
Sr. Antonio Benavides Vico. Ex-Inspector de Treball i de la Seguretat Social. Advocat i Graduat Social. 
18.30 h > 19.30 h
“Teletreball i qüestions emergents sobre prevenció de riscos”.
Excma. Sra. Concepción Rosario Ureste García. Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.
DIVENDRES, 17 DE MARÇ
9.30 h > 10.30 h
“Intel·ligència Artificial i Relacions Laborals”. 
Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada del Tribunal Constitucional.
11.00 h > 12.00 h
“La creixent transcendència de les normes “paralaborals” en les relacions de treball (Llibertat sexual, Llei de famílies, Mobilitat sostenible, Llei Trans, Whistleblowing i Llei de protecció dels Drets Humans en operacions empresarials transnacionals)”Dr. Salvador del Rey Guanter,  
Catedràtic de Dret del Treball (ESADE Law School) i Soci i President de l’Institut Cuatrecasas
12.30 h > 13.30h
​​​​​​​"La Llei 15/2022, integral d'igualtat i no discriminació: accions positives, reformes processals i del dret administratiu sancionador". 
Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde. Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Cloenda 
Directora tècnica: Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol, Magistrada del Tribunal Suprem, Presidenta Sala Quarta.
Secretari tècnic: Sr. Rafael Fernández Escobar, Gerent de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
Back to Top